Ontdek onze voorraad wandplanken voor wie geen specifieke maat of houtsoort in gedachten heeft. Maatwerk zonder het wachten!

Het Belang van Hout Keurmerken: Duurzaamheid en Verantwoordelijkheid

Door Marieke op 13 juni 2023

Hout is een veelgebruikt materiaal in onze samenleving, zowel in de bouwsector als in meubels en decoraties. Maar hebben we ooit stilgestaan bij de herkomst van het hout dat we gebruiken? Zijn we ons bewust van de impact die houtkap kan hebben op het milieu en de lokale gemeenschappen? Gelukkig zijn er hout keurmerken die ons helpen bij het maken van bewuste en duurzame keuzes. In dit blogbericht gaan we dieper in op hout keurmerken, hun betekenis en waarom ze zo belangrijk zijn in onze huidige tijd.

/media/2506/certificering01.png?anchor=center&mode=crop&width=1095&upscale=false&rnd=133336280700000000

Wat zijn hout keurmerken?

Hout keurmerken zijn certificeringen die aangeven dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Ze garanderen dat het hout op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier is geproduceerd. Verschillende organisaties, zoals FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), spelen een cruciale rol bij het toekennen van deze keurmerken.

/media/2507/duurzaam-ondernemen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1095&upscale=false&rnd=133336280700000000

Het belang van duurzaamheid

Duurzaamheid is tegenwoordig een essentieel aspect in alle sectoren, en de houtindustrie vormt daarop geen uitzondering. Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen helpt ontbossing tegen te gaan, behoudt de biodiversiteit en draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Hout keurmerken fungeren als waardevolle instrumenten om ervoor te zorgen dat het hout dat we gebruiken afkomstig is van verantwoorde bronnen.

/media/2508/sociale-economische-impact.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1095&upscale=false&rnd=133336280700000000

Sociale en economische impact

Hout keurmerken gaan niet alleen over duurzaamheid en milieubescherming, maar ook over sociale en economische aspecten. Ze waarborgen dat lokale gemeenschappen eerlijk worden behandeld, dat arbeiders goede arbeidsomstandigheden hebben en dat de rechten van inheemse volkeren worden gerespecteerd. Het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en economische ontwikkeling zijn belangrijke pijlers van hout keurmerken.

Het herkennen van hout keurmerken

Om de juiste keuzes te kunnen maken, is het belangrijk om de verschillende hout keurmerken te herkennen en te begrijpen wat ze vertegenwoordigen. We bespreken de bekendste keurmerken, zoals FSC en PEFC, en leggen uit wat de criteria zijn voor certificering. Hierdoor kun je als consument bewuste aankoopbeslissingen nemen en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

/media/2509/fsc-logo-blanco.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1095&upscale=false&rnd=133336280700000000

De Forest Stewardship Council (FSC)

De Forest Stewardship Council (FSC) hanteert strikte criteria voor de certificering van duurzaam hout. Hier zijn enkele belangrijke criteria die FSC hanteert:

 1. Milieubescherming: FSC vereist dat bosbeheerpraktijken gericht zijn op het behoud van biodiversiteit, het beschermen van waterbronnen, het minimaliseren van chemisch gebruik en het voorkomen van ontbossing.

 2. Sociale aspecten: FSC eist dat de rechten van inheemse volkeren, lokale gemeenschappen en bosarbeiders worden gerespecteerd. Eerlijke arbeidsomstandigheden, het recht op vakbondsvrijheid en de bescherming van culturele en sociale rechten zijn belangrijke aspecten.

 3. Economische duurzaamheid: FSC bevordert economische duurzaamheid door ervoor te zorgen dat bosbeheer en houtproductie bijdragen aan de lokale economie, werkgelegenheid genereren en de lokale gemeenschap ondersteunen.

 4. Bosbeheer: FSC-certificering vereist dat bosbeheerplannen worden opgesteld en uitgevoerd om de langetermijngezondheid en vitaliteit van het bos te waarborgen. Er moeten maatregelen zijn om illegale houtkap te voorkomen en er moet aandacht worden besteed aan het behoud van ecologische waarden.

 5. Keten van bewaring: FSC vereist dat het hele traject van het hout, van het bos tot het eindproduct, traceerbaar is en dat alle schakels in de keten voldoen aan de FSC-richtlijnen.

Het voldoen aan deze criteria is essentieel voor een FSC-certificering. Het zorgt ervoor dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en dat het productieproces sociaal rechtvaardig en milieuvriendelijk is.

/media/2511/pefc-logo.jpg?anchor=center&mode=crop&width=1095&upscale=false&rnd=133336280710000000

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) hanteert specifieke criteria voor de certificering van duurzaam hout. Hier zijn enkele belangrijke criteria die PEFC hanteert:

 1. Bosbeheer: PEFC vereist dat bosbeheerplannen worden opgesteld en uitgevoerd om de biodiversiteit te behouden, de waterkwaliteit te beschermen, bodemerosie te voorkomen en de gezondheid en vitaliteit van het bos te bevorderen. Het beheer moet gericht zijn op het respecteren van ecologische, economische en sociale functies van het bos.

 2. Legale en traditionele rechten: PEFC eist dat bosbeheer activiteiten voldoen aan nationale en internationale wetten en verdragen. Daarnaast moeten de traditionele rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen worden gerespecteerd.

 3. Werknemersrechten: PEFC vereist dat bosbeheerpraktijken voldoen aan nationale arbeidswetgeving en internationale arbeidsnormen, zoals de vrijheid van vakvereniging, veilige werkomstandigheden en eerlijke beloning.

 4. Milieubescherming: PEFC stelt eisen aan het minimaliseren van de impact van bosbeheer op het milieu. Dit omvat het verminderen van chemisch gebruik, het beschermen van waterbronnen en het behoud van ecologisch waardevolle gebieden.

 5. Stakeholderbetrokkenheid: PEFC moedigt de betrokkenheid van belanghebbenden aan bij het bosbeheerproces, inclusief inheemse volkeren, lokale gemeenschappen, bosarbeiders, landeigenaren en natuurbeschermingsorganisaties.

Door te voldoen aan deze criteria kan hout worden gecertificeerd volgens de PEFC-normen, wat aangeeft dat het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. PEFC-certificering zorgt ervoor dat het hout wordt geproduceerd met aandacht voor ecologische, economische en sociale aspecten, en dat de gehele keten van bewaring traceerbaar is.

Overige houtkeurmerken

Naast de FSC en PEFC zijn er nog andere belangrijke houtkeurmerken die duurzaam bosbeheer bevorderen. Hier zijn enkele van de meest erkende houtkeurmerken:

 1. SFI (Sustainable Forestry Initiative): SFI promoot duurzaam bosbeheer in Noord-Amerika en heeft certificeringsnormen die vergelijkbaar zijn met FSC en PEFC. Het richt zich ook op het bevorderen van het behoud van biodiversiteit en het respecteren van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen.

 2. CSA (Canadian Standards Association): CSA is een Canadees houtkeurmerk dat zorgt voor duurzaam bosbeheer en traceerbaarheid in Canada. Het omvat criteria voor milieubescherming, sociale verantwoordelijkheid en economische duurzaamheid.

 3. MTCC (Malaysian Timber Certification Council): MTCC is verantwoordelijk voor het bevorderen van duurzaam bosbeheer in Maleisiƫ en certificeert houtproducten afkomstig uit Maleisische bossen. Het richt zich op milieubescherming, het waarborgen van de rechten van lokale gemeenschappen en economische voordelen.

 4. Rainforest Alliance Certified: Het Rainforest Alliance Certified-keurmerk is gericht op het bevorderen van duurzaam landgebruik en het beschermen van ecosystemen over de hele wereld. Het omvat niet alleen hout, maar ook andere landbouw- en bosproducten.

Deze houtkeurmerken spelen allemaal een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaam bosbeheer en het maken van bewuste keuzes voor houtproducten. Door te kiezen voor hout met een van deze keurmerken, draag je bij aan de bescherming van bossen, biodiversiteit en de rechten van lokale gemeenschappen

Houtkeurmerken bij Hout op maat

Binnen de Nederlandse timmerindustrie is het verplicht om hout met een keurmerk in te kopen, en wij hechten niet alleen waarde aan deze verplichting, maar vinden het ook van groot belang. Op onze website bieden we verschillende houtsoorten aan, afkomstig uit diverse landen waar vaak land-specifieke keurmerken gehanteerd worden. Vanwege deze diversiteit aan houtsoorten en keurmerken hebben we er bewust voor gekozen om zelf geen specifiek keurmerk aan te vragen. Niettemin blijven we ons onverminderd inzetten voor duurzame productie van hoogwaardige eindproducten, waarbij duurzaamheid een centrale rol speelt in onze bedrijfsvoering.